Tap doc lop 3 Mot mai nha chung.

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Lê Hùng Sĩ (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:28' 26-11-2009
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
Th?y cụ giỏo
v cỏc em h?c sinh
TRƯỜNG TH PHÚ TÚC
M?t mỏi nh chung
Giỏo viờn th?c hi?n: Nguy?n Th? Thu Ba
L?p ba
Môn tập đọc
Ngy d?y: 24/10/2009
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ
- Đọc đoạn 1 bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua.Tất cả học sinh trong lớp 6A đều tự giới thiệu bằng tiếng Việt;
hát tặng đoàn bài hát bằng tiếng Việt; giới thiệu những vật rất
đặc trưng của Việt Nam mà các em sưu tầm được; vẽ Quốc
kỳ Việt Nam; nói được bằng tiếng Việt những từ ngữ thiêng
liêng của Việt Nam: Việt Nam, Hồ Chí Minh.


Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc- xăm- bua, đoàn cán bộ
Việt Nam gặp những điều gì bất ngờ, thú vị?
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ
- Đọc đoạn 2 bài Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua.
Vì sao các bạn học sinh lớp 6A nói được tiếng Việt
và có nhiều đồ vật của Việt Nam?


Vì cô giáo lớp 6A đã từng ở Việt Nam .
Cô thích Việt Nam nên dạy học trò mình
nói tiếng Việt, kể cho các em biết
những điều tốt đẹp về Việt Nam.

Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Mái nhà
của chim
Lợp nghìn
lá biếc
Mái nhà
của cá
Sóng xanh
rập rình.
Mái nhà
của dím
Sâu trong
lòng đất
Mái nhà
của ốc
Tròn vo
bên mình.
Mái nhà
của em
Nghiêng giàn
gấc đỏ
Mái nhà
của bạn
Hoa giấy
lợp hồng.
Mọi mái
nhà riêng
Có mái
nhà chung
Là bầu
trời xanh
Xanh đến
vô cùng.
Mọi mái
nhà riêng
Có mái
nhà chung
Rực rỡ
vòm cao
Bảy sắc
cầu vồng
Bạn ơi,
ngước mắt
Ngước mắt
lên trông
Bạn ơi,
hãy hát
Hát câu
cuối cùng
Một mái nhà chung
Một mái nhà chung.
( Định Hải)
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- rập rình
- giàn gấc đỏ
- rực rỡ
cầu vồng
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?
Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà của
chim,
cá,
dím,
ốc
và bạn nhỏ.
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
COPYRIGHT BY TRẦN PHƯƠNG

COPYRIGHT BY TRẦN PHƯƠNG
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dím
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.
Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc.
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?
Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.
Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình.
Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất.
Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình ốc.
Mái nhà của bạn nhỏ có giàn gấc đỏ, hoa giấy lợp hồng.
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dím
- gấc
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
.
Mái nhà chung của muôn vật là gì?

Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh .
- dím
- gấc
Một mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dím
- gấc
- mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
- dím
- gấc
- mái nhà chung
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ
Mái nhà của chim
Lợp nghìn lá biếc
Mái nhà của cá
Sóng xanh rập rình.

Em muốn nói gì với những người bạn sống chung dưới một mái nhà?
Chúng ta là người sống cùng một mái nhà hãy yêu thương, đoàn kết với nhau vaứcuứng nhau baỷo veọ, giửừ gỡn maựi nhaứ chung naứy.
- dím
- mái nhà chung
- gấc
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc
Một mái nhà chung
Mái
nhà
của chim
Lợp
nghìn
lá biếc
Mái
nhà
của cá
Sóng
xanh
rập rình.
Mái
nhà
của dím
Sâu
trong
lòng đất
Mái
nhà
của ốc
Tròn
vo
bên mình.
Mái
nhà
của em
Nghiêng
giàn
gấc đỏ
Mái
nhà
của bạn
Hoa
giấy
lợp hồng
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)


.
M?i cỏc em cựng tham gia
Thả thơ
Trò chơi
Thứ baỷy ngày 24 tháng 10 năm 2009
Tập đọc:
Một mái nhà chung
( Định Hải)
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
- tròn vo
- lá biếc
- rực rỡ

- dím
- mái nhà chung
- gấc
.
Về nhà ủoùc laùi baứi thụ, traỷ lụứi caực caõu hoỷi vaứ học thuộc lòng ba khoồ thơ ủau
Chuẩn bị bài sau: Bác sĩ Y- éc- xanh.
Nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Giờ học kết thúc
Xin chào tạm biệt

hẹn gặp lại